Sunday, April 12, 2020

Hon nhan

10 ĐIỀU GHI NHỚ TRONG HÔN NHÂN

1. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI CHỒNG
- Được kính trọng.
- Thích dịu dàng.
- Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.

2. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI VỢ
- Cảm giác an toàn.
- Lãng mạn.
- Được cưng chiều và dỗ dành.

3. BA VẤN ĐỀ LỚN TRONG CUỘC SỐNG
- Vấn đề kinh tế.
- Vấn đề giới tính.
- Vấn đề giao tiếp.

4. BA NHIỀU
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn.
- Tìm ưu điểm của đối tác.
- Nói nhiều chuyện tích cực.

BA ÍT:
- Ít phàn nàn.
- Ít chỉ trích.
- Ít hiểu lầm.

5. BỐN ĐIỀU VỢ CHỒNG NÊN LÀM
- Nghĩ về điều tốt của đối tác.
- Tán thưởng sở trường của đối tác.
- Thông cảm điều khó xử của đối tác.
- Bao dung khuyết điểm của đối tác.

6. BỐN CÂU NÓI KHI VỢ CHỒNG BÊN NHAU
- Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
- Em tin tưởng anh(Anh tin tưởng em).
- Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
- I love you.

7. BỐN ĐIỂM CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
- Cùng mục tiêu phấn đấu.
- Cùng một môi trường sống.
- Cùng mối quan tâm về cuộc sống.
- Có cùng những người bạn.

8. BA ĐIỀU PHẢI LUÔN GHI NHỚ
- Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.
- Đức Chúa Trời là thành phần thứ ba trong giao ước hôn nhân. Hãy để Chúa sống trong hôn nhân và làm chủ hôn nhân của bạn.
- Hôn nhân là do Đức Chúa Trời thiết lập, loài người không được phân rẽ.

9. MỆNH LỆNH CHÚA TRUYỀN CHO NGƯỜI VỢ
“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” (Ê-PHÊ-SÔ 5:22).

10. MỆNH LỆNH CHÚA TRUYỀN CHO NGƯỜI CHỒNG
“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-PHÊ-SÔ 5:25).

Hon nhan

10 ĐIỀU GHI NHỚ TRONG HÔN NHÂN 1. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI CHỒNG - Được kính trọng. - Thích dịu dàng. - Được ủng hộ, được thừa nhận, được ...