Sunday, April 12, 2020

Hon nhan

10 ĐIỀU GHI NHỚ TRONG HÔN NHÂN

1. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI CHỒNG
- Được kính trọng.
- Thích dịu dàng.
- Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.

2. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI VỢ
- Cảm giác an toàn.
- Lãng mạn.
- Được cưng chiều và dỗ dành.

3. BA VẤN ĐỀ LỚN TRONG CUỘC SỐNG
- Vấn đề kinh tế.
- Vấn đề giới tính.
- Vấn đề giao tiếp.

4. BA NHIỀU
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn.
- Tìm ưu điểm của đối tác.
- Nói nhiều chuyện tích cực.

BA ÍT:
- Ít phàn nàn.
- Ít chỉ trích.
- Ít hiểu lầm.

5. BỐN ĐIỀU VỢ CHỒNG NÊN LÀM
- Nghĩ về điều tốt của đối tác.
- Tán thưởng sở trường của đối tác.
- Thông cảm điều khó xử của đối tác.
- Bao dung khuyết điểm của đối tác.

6. BỐN CÂU NÓI KHI VỢ CHỒNG BÊN NHAU
- Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
- Em tin tưởng anh(Anh tin tưởng em).
- Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
- I love you.

7. BỐN ĐIỂM CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
- Cùng mục tiêu phấn đấu.
- Cùng một môi trường sống.
- Cùng mối quan tâm về cuộc sống.
- Có cùng những người bạn.

8. BA ĐIỀU PHẢI LUÔN GHI NHỚ
- Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.
- Đức Chúa Trời là thành phần thứ ba trong giao ước hôn nhân. Hãy để Chúa sống trong hôn nhân và làm chủ hôn nhân của bạn.
- Hôn nhân là do Đức Chúa Trời thiết lập, loài người không được phân rẽ.

9. MỆNH LỆNH CHÚA TRUYỀN CHO NGƯỜI VỢ
“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” (Ê-PHÊ-SÔ 5:22).

10. MỆNH LỆNH CHÚA TRUYỀN CHO NGƯỜI CHỒNG
“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-PHÊ-SÔ 5:25).

Wednesday, February 26, 2020

10 Steps Toward Christian Maturity

INTRODUCTION: THE UNIQUENESS OF JESUS CHRIST

Lesson 1: Who is Jesus Christ?

TEACHER'S INSTRUCTION:
 • Introduce the Main Idea:
  The purpose of this lesson is to understand clearly who Jesus is to a Christian.
  We learn about who Jesus is from the History, the Bible, and personal experience.
 • Jesus in History:
  • Ask: Who knows what one universal fact that proves Jesus existence in history? (Answer: 2020 is counted from the year historian calculated of Jesus's birth)
   Jesus's birth is the AD and BC timeline in human history.
  • Ask: What other historical facts points to Jesus's existence?
 • Jesus in the Bible:
  • OT Prophecies: See web link lesson (Birth place, manner of death, resurrection) very specific.
  • NT:
   • Jesus's claim that He is God
   • Jesus performed miracles proving that He is God:
    • Power over nature: Turn water into wine, multiply food (out of nothing)
     Ask: Any more you can think of? (Walk on water & calm the storm)
    • Power over disease - recall the events
    • Power over the spirit - Cast out demons
    • Power to give life - raised the dead
   • Jesus resurrected bodily - He ate with the disciple after resurrection
 • Life Application - See web link lesson

Hon nhan

10 ĐIỀU GHI NHỚ TRONG HÔN NHÂN 1. BA NHU CẦU CHÍNH CỦA NGƯỜI CHỒNG - Được kính trọng. - Thích dịu dàng. - Được ủng hộ, được thừa nhận, được ...